Effektiv sanering och absorbering med Absol

Absol är ett saneringsmedel och en absorbent som suger upp, sanerar och neutraliserar miljöfarliga vätskor snabbt och effektivt.

Absol fungerar även för att sanera brandfarliga vätskor och förebygga bränder, samt som ett halkskyddsmedel. Mångsidiga Absol platsar, kort sagt, överallt där det sker en hantering av olja, fett, färg, lösningsmedel och syror. Produkten framställs i huvudsak av sand, kalk cement och vatten och innehåller inga hälsofarliga ämnen.

Kontakta oss för mer information eller besök en av våra återförsäljare!