Svensk Berglagring – bergsäkert när du tänker lagra

Gruvan ger ett säkert sätt att lagra. Vi erbjuder stora ytor i ett plan. Konstant klimat med temperatur året om på ca 10°C. En ingång och ytor i berg ger maximal stöldsäkerhet. Stora ytor ger maximal flexibilitet och möjlighet att växa. Ingen yttre påverkan.

Svensk Berglagring är specialister på lagring till rätt kostnad. Med små justeringar anpassas lagringsmöjligheterna från enkel till avancerad. I dagens tilltagande miljödebatt erbjuder vi en lageryta med unikt bra miljöpåverkan.