Att tvätta och underhålla en mexitegelfasad

Det är inte ofta man behöver tvätta eller underhålla sitt mexitegelhus, men ibland kan fasaden bli nedsmutsad av olika orsaker. Nedan följer några råd om hur du då ska göra för att rengöra ditt mexitegel.

Typ av nedsmutsningTvättråd
Vanlig nedsmutsning från damm, humusämnen etc.
Tvätta med högtryckstvätt med ljummet vatten.
Nedsmutsning av fetare damm som oljesot etc.Tvätta med högtryckstvätt i kombination med kallavfettningsmedel typ Degresol eller diskmedel för fettlösning. Avsköljning med riklig vattenbegjutning.

Du kan också tvätta med fett- och oljelösande murtvätt enligt respektive murtvättsfabrikants anvisningar (T.ex. Gementa Murtvätt OF).
Partiell nedsmutsning från droppnäsor och dyl.
Blekning med 5-16% lösning av väteproxid, varefter sköljs med riklig vattenbegjutning.
Nedsmutsning av rostvatten från ev. pyritinneslutningar i stenen.
Pyritkornen mejslas bort, varefter blekning enligt punkt tre vidtages.
Kraftig nedsmutsning av färger, kritor och dyl.
Mexifasaden bör tvättas ren enligt punkt ett eller två. Därefter målas med grundfärg.

Målningsbehandlig sker enligt respektive färgleverantörs beskrivning. Färgtyp: Kalkfärg, silikat- och kalk-dolomitfärg.

Undvik i alla fall blästring och borstning med stålborste för att rengöra ditt mexitegelhus. Detta förstör ytstrukturen och missfärgar mexistenen.

Här hittar du en utskriftsbar PDF med våra tvättrekommendationer.