Om oss – en framtid på en stabil och sund grund

Yxhult arbetar nu med handel och produktion inom miljö- och byggnadsområdet samt säker lagring.

De produkter vi arbetar med är absorberingsmedel (Absol), Mexisten och Ytong lättbetong (Xella).

Dessutom finns ett systerbolag, Svensk Berglagring AB, som driver en gruva med en totalyta av ca 350 000 kvm som hyrs ut som lageryta och till testverksamhet.

Yxhult arbetar med miljövänliga produkter inom områdena bygg och miljö där kvalité är ett nyckelord och kunden sätts i centrum.

Lättbetong har i drygt ett sekel varit ett begrepp för ett sunt ekonomiskt och ekologiskt byggande. Vi går vidare med ett samarbete med Ytong/Xella.

Av miljöskäl ligger våra produkter och system rätt i tiden. För vad är sundare att satsa på än sten?

Av de här och flera andra skäl möter vi på Yxhult framtiden med tillförsikt. Vi har viljan, resurserna och förmågan att bygga upp både starka relationer till våra kunder och en hög medvetenhet om våra produkter och system.

Yxhult skall vara det självklara alternativet!

Vår marknad är de nordiska länderna samt länderna runt Östersjön.

Torbjörn Gustafsson