Mexi fasadsten rundhuggen

Den rundhuggna MEXI-stenen började tillverkas först 1972, sju år efter att den första MEXI-stenen kom ut på marknaden. Att hugga ytorna på kalksandstenen var från början en svensk idé och har sedan blivit omåttligt populärt att använda på hus runt om i världen.

Enkel att mura

Den rundhuggna stenen är elegant i sin utformning och ger extra liv till huset. Trots att sin utformning är den också lätt att mura, i och med sin raka murkant. I bildgalleriet nedan kan du se fler bilder på fasadstenarna.

Mexi fasadsten - rundhuggen tegelsten.

Format (mm)Antal/pallVikt/pall (kg)Åtgång sten/m2Åtgång kg bruk/m2
250x100x65842905540
225x100x65 hörn*84260
250x85x651053105535
225x85x65 hörn*105280
250x60x651402855522
225x60x65 hörn*140255

mexi-hornsten-ritning-matt
* Hörnsten har en huggen löp- och en huggen koppsida.

Mexibalk finns att specialbeställa till alla ovanstående produkter i längder 1030–6490 mm.